Studiemedlem
0 DKK
Kun muligt mens du læser HA.jur eller CM.jur.
Ingen indmeldelsesgebyr
Deltag gratis i alle events
Studiejobkontakt
Aktivt medlem
200 DKK/År
Når du ikke læser mere
Ingen indmeldelsesgebyr
Deltag gratis i alle events
Jobkontakt/Headhunter netværk
Få nyheder om Erhvervsjura
Passivt medlem
0 DKK/År
Betal pr. arrangement
Hvis du har været aktivt medlem, men gerne vil bevare kontakten
Få nyheder om Erhvervsjura
Støt foreningen
Hvis du ikke længere er aktiv (f.eks. ved bopæl langt væk)

Ved indmeldelse i foreningen reguleres kontingentet i løbet af kalenderåret efter nedenstående skema:

Indmeldelsestidspunkt

Andel af kontingent for indeværende år

1. kvartal

100 pct.

2. kvartal

75 pct.

3. kvartal

50 pct.

4. kvartal

25 pct. + medlemskab og kontingent for næste år.

I december måned dog 0 pct. + medlemskab og kontingent for næste år.

Sandra Damgaard
Kasserer og medlemsansvarlig

Hvis du har spørgsmål til medlemskab, betaling osv. så kontakt mig på e-mail