Regnskab for 2017

Bilag fremlægges på generalforsamlingen eller efter aftale med bestyrelsen.